Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ och till styrelsen väljs ledamöter i samband med föreningens årsmöte.

Aktuell styrelse vald vid årsmötet 2020:


Ordförande
Göran Karlsson
070 - 620 44 12
info@orebromaleri.se

Vice ordförande:
Stefan Östergren
070 - 826 05 25
stefan.ostergren@hotmail.com
Sekreterare:
Ingrid Fernlund
076 -  400 80 02
info@hantverksforeningen.nu

Kassör:
Olli Lehikoinen
070 - 343 78 49
ollismaleri@telia.com
Ordinarie ledamot:
Sven-Åke Larsson
070 - 609 91 04
salkocken@gmail.com 

 
Suppleant/webmaster:
Michael Marmborg
070 - 271 88 13mm@rememberab.se

Suppleant:
Johanna Dietmann
073 - 758 99 49
johannadietmann@gmail.com
Suppleant:
Helene Englund
070 - 953 44 48
he.eng@live.se

Adjungerad:
Rickard Johansson
072 - 150 76 39
rick.johansson@gmail.com