Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ och till styrelsen väljs ledamöter i samband med föreningens årsmöte.

Aktuell styrelse vald vid årsmötet 2022


Ordförande
Göran Karlsson

Vice ordförande:
Stefan Östergren

Sekreterare:
Ingrid Fernlund


Kassör:
Olli Lehikoinen

Ordinarie ledamot:
Sven-Åke Larsson
 

 
Suppleant/webmaster:
Michael Marmborg
Suppleant:
Helene Englund


Adjungerad:
Rickard Johansson