2021 års agenda

Preliminär verksamhetsplanering/kalendarium, arbetsår 2023

9 jan        styrelsemöte
15 jan     Knutsfest
25 jan    Hindersmässan med kålsoppa
6 feb        styrelsemöte

6 mars                        styrelsemöte
16 mars                      Ungdomsgille
27 mars                      styrelsemöte
30 mars                      Årsmöte och konstituerande möte

3 april      styrelsemöte
14 april      AW
24 april     styrelsemöte

4-7 maj
    Riksmöte och styrelsemöte
22 maj                       styrelsemöte
25  maj                       Föreningsmöte, grill på gården

12 juni                      styrelsemöte
28 aug                      styrelsemöte

15 sep 
                     AW med Ungdomsgillet öppet för alla medlemmar
25 sep          styrelsemöte

16 okt                        styrelsemöte
21 okt     Mästar och gesällbrevsutdelning, föreningsmöte
30 okt                       styrelsemöte

20 nov                      styrelsemöte
23 nov                      Föreningsmöte

11 dec     styrelsemöte
14 dec    Info till hyresgästerna
16 dec     Chess - konsert med julig buffé