Om du vill veta mer om föreningens stadgar, ber vi dig kontakta vår sekreterare för närmare information.