Bli medlem

Örebro Företags- och Hantverksförening är medlem i Hantverkarnas Riksorganisation, som centralt bevakar våra intressen. Riksorganisationen förhandlar också fram förmånliga centrala avtal som vi som medlemmar kan nytta.


--> Klicka för ansökan


Kvalitetspolicy

Som medlem i föreningen är det viktigt att du ställer dig bakom den gemensamma kvalitetspolicyn som antagits av alla föreningar under Hantverkarnas Riksorganisation.

Att arbeta utifrån föreningens kvalitetspolicy som innebär att:


  • Medlemmarna har dokumenterad yrkesskicklighet t.ex. genom yrkesbevis som gesäll- och mästarbrev.
  • Medlemmarna tar ansvar för att arbetet blir utfört på fackmässigt sätt.
  • Kvalitén med vilken arbetet utförs skall synas, kännas och bestå.
  • Reklamationer tas på allvar och ses som en möjlighet att lära mer om kundens förväntningar och krav.
  • Medlemmarna är uppdaterade på ny teknik och nya material och väger alltid in miljöaspekterna.

Priser

Medlemskap i föreningen är personlig.

Medlemsavgiften fastställs i samband med årsmöte och ävenså när avgiften ska vara betald.

Medlemsavgift som inte betalas medför att medlemskapet upphör.

För aktuell medlemsavgift kontakta föreningens kansli/expedition.


Medlemsbevis

Det är viktigt att du kan styrka att du är medlem i föreningen.

Kontakta kansliet/expeditionen så får du ditt medlemsbevis för innevarande år (du kan endast få medlemsbeviset om du betalat medlemsavgiften).


Medlemsförmåner

Genom Hantverkarnas Riksorganisation erbjuds du ett gediget förmånspaket innehållande tjänster och rabatter. Förmånspaketet går under namnet "HR Förmån".

Passa på att ta del av de fina förmånerna som du får som föreningsmedlem i Örebro Företags- och Hantverksförening.

Tänk på följande när du nyttjar en medlemsförmån:


  • Du ska kunna styrka ditt medlemskap genom ditt medlemskort eller medlemsnummer.
  • Vid köp av bil är det viktigt att hänvisa till HR Förmån innan förhandling.

Förhandlingar pågår med ytterligare leverantörer. Ju fler medlemmar som ansluter sig desto lättare blir det att förhandla fram bra förmåner.

HR Förmån kan svara på frågor om medlemsförmånerna på telefon 08-442 78 48.

--> Klicka här för att se våra medlemsförmåner i HR Förmån