2021 års agenda

2022

7 mars                         styrelsemöte
24 mars                      Årsmöte och konstituerande möte
28 mars      styrelsemöte
25 april      styrelsemöte
16 maj        styrelsemöte
19 maj                        Föreningsmöte
16 juni                      styrelsemöte
22 aug                      styrelsemöte
12 sep                       styrelsemöte
30 sep -2 okt  Resa och föreningsmöte
3 okt                          styrelsemöte
24 okt                       styrelsemöte
12 nov     MKästar och gesällbrevsutdelning, föreningsmöte
14 nov                       styrelsemöte
12 dec                      styrelsemöte
15 dec     Möte med hyresgästerna