2019 års agenda

20 mars                       årsmöte och konstituerande möte
1 april      styrelsemöte
6 maj        styrelsemöte
16 maj                          föreningsmöte
31/5 – 2/6                 Riksmöte samt styrelsemöte
12 juni     Stadsvandring med guide från Open Art
26 augusti                  styrelsemöte
29 augusti                 Boule på Sörbyängen
15 sept                        resa/föreningsmöte
23 september          styrelsemöte
4 oktober                   AW
14 oktober                styrelsemöte
19 oktober                gesäll/mästare, föreningsmöte
4 november              styrelsemöte
8 november              AW
21 november           föreningsmöte
2 december              styrelsemöte
12 december           Lucia för hyresgästerna
15 december            konsert för föreningsmedlemmar

2020

9 januari             styrelsemöte
12 januari              Knutsfest
3 februari                  styrelsemöte
13 februari               föreningsmöte
2 mars                         styrelsemöte
19 mars                      årsmöte och konstituerande möte