2018 års agenda

Föreningsmöten 2018:
19 februari, 21 mars (årsmöte), 31 maj, 20 oktober (gesäll- och mästarbrevsutdelning) och 22 november

Föreningsmöten 2019:
21 februari och 21 mars (årsmöte)

13 december, fest för hyresgästerna

13/1 2019, Knutsfest


Styrelsemöten 2018:
15 februari, 19 mars, 5 april, 12 maj, 4 juni, 27 augusti, 24 september, 15 oktober, 12 november, 3 december